אתר רוק-בר מכיל כ-400 כתבות על מוסיקת רוק מהארץ והעולם. בשפתו הנוקבת, מלאת ההומור, הצינית והרגישה כתב יורם בר את הכתבות למקומון הירושלמי ”כל העיר“ בין השנים 1994-1985.

תודות רבות לרשת שוקן, אשר אישרה את העלאת הכתבות באינטרנט. תודה לרמי מסטודיו "רמי וג'קי" ששיחזר את הכתבות של יורם שלוקטו בזמנו לספר. תודה מיוחדת לאיתמר ב"ז  שעזר באיתור חומרים שחסרו ובעצה טובה.